Despre mântuire

        Noi credem și mărturisim că mântuirea este absolvirea omului de urmările călcării legilor divine. Ea are de-a face cu natura omului și cu faptele făcute de el.Omul nu se poate mântui pe sine. El nu se poate spăla de păcatele sale, nu se poate dezvinovăți și nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru păcat.
Ieremia 2:22 „chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămânea scrisă înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.”; Romani 1:20 „… nu se pot dezvinovăți …”; Amos 9:2,3 „De-ar pătrunde chiar până în locuința morților, și de acolo iî va smulge mâna Mea … de s-ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, și acolo îi voi porunci șarpelui să îi muște.”FCM-logo

        Omul nu-și poate crea merite, prin fapte bune ca să-și acopere trecutul vinovat și să-și dobândească mântuirea.
Romani 3:20 „… nimeni prin faptele legii.”; Isaia 64:6 „toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.”; Ieremia 13:23 „… ați putea voi să faceți binele, voi, care sunteți deprinși să faceți răul?”

        Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu. Ea este un har care ni se dă gratuit, fără să o merităm. Faptele bune sunt roade ale mântuirii.
Tit 2:11 „harul lui Dumnezeu … aduce mântuire…”; Efeseni 2:8,9 „prin har ați fost mântuiți…nu prin fapte.”; Fapte 15:11 „… suntem mântuiți prin harul Domnului Isus.”;  Tit 3:5 „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi.”

        Mijlocul de mântuire este Domnul Isus, care a fost răstignit în locul nostru. Un alt mijloc de mântuire [cruce, taine, sfinți] nu există.
Fapte 4:12 „în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”; 1 Ioan 2:2 „El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre …”; Isaia 53:5 „El era străpuns pentru păcatele noastre …”; Efeseni 1:7 „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor …”; 2 Corinteni 5:18 „Dumnezeu … ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos.”; Romani 3:24, 25 „… sunt socotiți neprihăniți…prin harul care este în Isus Hristos … Dumnezeu l-a rânduit să fie o jertfă de ispășire.”

        Această mântuire săvârsită pe cruce, care se poate primi în mod gratuit, e pentru toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate sau clasă socială.
1 Ioan 2:2 „El este jertfa de răscumpărare pentru păcatele… întregii lumi„; Tit 2: 11 „harul aduce mântuirea pentru toți oamenii.”; 1 Timotei 2:4 „Dumnezeu…voiește ca toți oamenii să fie mântuiți.”

        Pentru ca omul păcătos să se poată bucura de această mântuire, el trebuie să îndeplinească două condiții: pocăința și credința. Ele sunt totdeauna nedespărțite.
– pocăința înseamnă recunoașterea păcatului, părere de rău pentru el, părăsirea lui și mărturisirea lui în fața Domnului, adică întoarcerea la Dumnezeu. [Luca 15:11-24]
– credința înseamnă primirea de către păcătos a harului divin pe care îl oferă Dumnezeu în Hristos, spre mântuire și viața veșnică.
Marcu 1:15 „El zicea:…pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”; Luca 13:5 „Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.”; Fapte 2:38 „Pocăiți-vă , le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat.”; Fapte 17:30 „Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.”; Fapte 16:31 „crede în Domnul Isus și vei fi mântuit.”

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s