Despre Dumnezeu

 Noi credem și mărturisim că este un singur Dumnezeu, Creatorul, Susținătorul și Stăpânitorul tuturor lucrurilor.
Geneza 1:1 „La început Dumnezeu a creat cerurile și pămânul…” Efes. 4:6 „Este un singur Dumnezeu si Tată al tuturor care este mai presus de toți și care este în toți”. Maleahi 2: 10 „N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a facut un singur Dumnezeu?” Iov 31:15 „Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu…?” Romani 1: 19,20 „…ce se cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu…însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El”. 11:36 ” Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile”. Ps. 94: 9 ” cel ce a sădit urechea…a întocmit ochiul…” Fapte 17:24 „Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului”.

        In Biblie descoperim pe Dumnezeu ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu desăvârșire una și nedespărțiși în ființa lor.
2Cor. 13:14 „Harul Domnului nostru Isus Hristos, și dragostea lui Dumnezeu, și împărtășirea Duhului Sfânt…” Matei 28:19 „…în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh…” 1 Ioan 5:7 „Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul si Duhul Sfânt și aceștia trei sunt una”.

A] Dumnezeu Tatăl
Ioan 6: 27 „căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu…” 1 Petru 1:2 „…Dumnezeu Tatăl…” Matei 11: 25 „…Tată, Doamne al cerului și al pământului…” Marcu 14: 36 „…Ava, adică Tată…” Luca 22: 42 „Tată dacă voiești…” 23: 34 „Tată, iartă-i…” 23: 46 „Tată, în mâinile Tale…” Fapte 2:33″…Dumnezeule…Tatăl…” Rom. 15:6 „…Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile…”
B] Dumnezeu Fiul, Isus Hristos
Matei 16: 16″ Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu…” Ioan 1: 1 „…si Cuvântul era Dumnezeu” Luca 1: 32″…Fiul Celui Preaînalt…” Fapte 8:37 „…Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu” 9: 20 „…Isus este Fiul lui Dumnezeu” 2 Cor.1: 19 „…Fiul lui Dumnezeu…” 1 Ioan 2: 24 „…veți rămânea în Fiul și în Tatăl” 3: 23 „…să credem în numele Fiului Său Isus Hristos…” 4:15 „Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu…” Ioan 20: 31″…că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu…”
C] Dumnezeu Duhul Sfânt
Ioan 4: 24 „Dumnezeu este Duh…” 2 Cor.3: 3 „…Duhul Dumnezeului celui viu…” 3: 17 „Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului…” Iov 33: 4 „Duhul lui Dumnezeu m-a făcut…” Isaia 48: 16 „…Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său…” 1 Cor. 2:10″…Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său…”2: 12 „Duhul care vine de la Dumnezeu…” Ioan 15: 26 „…Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl…” 14: 26 „…Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl…” Luca 11: 13″…Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer!” Fapte 5: 32 „…Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El…”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s