Despre Biserică

        bisericaNoi credem și mărturisim că, după Noul Testament, totalitatea credincioșilor, fără deosebire de rasă, naționalitate sau clasă socială, din toate timpurile, din cer și de pe pământ, formează Biserica lui Hristos, Biserica Universală. Această Biserică nu este o organizație pământească vizibilă, ci este organismul viu, spiritual, al celor mântuiți, adică al celor ce au crezut în Hristos și au fost născuți din nou.
Evrei 12: 23 „…Biserica celor întâi născuți, care sunt în ceruri.” Fapte 20: 28″… Biserica Domnului pe care a câstigat-o cu însuși sângele Său.” Matei 16: 18 „… pe aceasta piatră voi zidi Biserica Mea.” Efeseni 1: 22, 23 „…Bisericii, care este trupul Lui.”

        În limba greacă, cuvântul pentru Biserică [ekklesia] a însemnat o adunare a celor chemați de acasă și de la afacerile lor ca să se ocupe cu chestiuni de interes public. Acest cuvânt a fost adaptat pentru a numi nu numai Biserica Universală, ci și o Biserica Locală, organizată și independentă, a urmașilor lui Hristos dintr-o localitate, care se întruneau pentru închinăciune.
Biserica locală, după învățătura Noului Testament, este unitatea voluntară a unui grup de credincioși dintr-o localitate, născuți din nou si botezați pe baza mărturisirii personale a credinței lor în Domnul Isus Hristos, ca Mântuitorul lor. Ei se unesc împreună cu scopul de a se închina lui Dumnezeu, de a se zidi sufletește, de a se păstra curată credința și învațătura creștină – potrivit cu înățătura Noului Testament – și de a colabora la propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.
La început Biserica se întrunea în case particulare.
Matei 18:20 „Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” Romani 16:5 „Spuneți sănătate Bisericii care se adună în casa lor.” 1 Corinteni 16:19 „Aquila și Priscila împreună cu Biserica din casa lor.” Coloseni 4:15 „Spuneți sănătate lui Nimfa și Bisericii din casa lor.” Fapte 8:1 „Bisericii din Ierusalim…” Gal.1:22 „Bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea.” 1 Cor. 1:2 „Biserica lui Dumnezeu care este în Corint.”

        Conducerea directă a Bisericii o are Hristos prin Duhul Sfânt. Nu recunoaștem grade ierarhice. Cei ce primesc anumite însărcinări sunt slujitori ai Bisericii, nu stăpâni care să poruncească.
Col.1:18 „El [Hristos] este Capul trupului, al Bisericii.” Efes.1:22,23 „L-a dat Căpetenie…Bisericii, care este trupul Lui.” 5:23 „Hristos este capul Bisericii.” 1 Petru 5:3 „Păstoriți…nu ca și cum ați stăpâni.”

        Dreptul de membru al Bisericii nu se moștenește, ci se primește în mod individual prin nașterea din nou. Acceptarea în rândurile membrilor unei Biserici locale se face în chip voluntar și personal în urma botezului, pe baza mărturisirii credinței în Domnul Isus. Membrii, între ei, se numesc frați și sunt egali în drepturi și îndatoriri indiferent de rasă, naționalitate, clasă socială sau pregătire educațională.
Matei 23:8 „Voi toți sunteți frați.” Efeseni 5:30 „Noi suntem mădulare ale trupului Lui.” Fapte 2:41″…au primit propovăduirea, au fost botezați și…la numărul ucenicilor s-au adaos aproape trei mii de suflete.”

        Organizația Bisericii locale e făcută pe principiul democrației autonome.
Programul dumnezeiesc are ca scop stabilirea Împărăței lui Dumnezeu în inimile oamenilor, iar Bisericile sunt mijloacele alese de Dumnezeu pentru atingerea acestui scop. Bisericile au menirea de a proslăvi pe Dumnezeu, de a răspândi Evanghelia și prin părtășia frățească de a da creșterea spirituală necesară fiecărui membru în parte.
Marcu 16:15 „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiși Evanghelia.” Efeseni 4:11,12 „El a dat pe unii…pentru zidirea trupului lui Hristos.” 1 Corinteni 14:4″…cine proorocește zidește sufletește Biserica.” 1 Corinteni 14:5,12″…în vederea zidirii sufletești a Bisericii.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s