3 observații despre adevărata măreție – 1

umilințaIsus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20:25-28).

Isus a accentuat faptul că în împărăţia Sa, măreţia se mă­soară prin umilinţă (18:1-4), că mântuirea este a celor mici şi a celor care au devenit ca ei (19:14), că încrederea deplină în Domnul, urmată de lepădare de sine şi dăruirea în locul primirii sunt semnele adevăraţilor urmaşi ai Săi (19:21).

Oricare dintre noi am fi ten­taţi să întrebăm: „Cum a fost posibil ca mama acestor doi ucenici să vină la Isus cu cei doi fii ai ei şi să Îi ceară să le dea alături de El cele mai impor­tante două poziţii în împărăţie, în ciuda tuturor acestor învă­ţături despre umilinţă şi slujire, învăţătură întărită în mod con­stant prin exemplul lui Cristos însuşi?” (12:15-21).

Există două standarde ale măreţiei. Standardul lumii, care este bunăstarea, puterea, edu­caţia, proeminenţa socială, etc. şi standardul Domnului este umilinţa. Unii pot fi mari prin standardul lumii, dar toţi pot fi mari prin standardul Domnului. Noi trebuie să căutăm măreţie în ochii Domnului. Să observăm mai întâi că:

I. Umilința față de păcat este adevărata măreție.

Există diferite atitudini faţă de păcat pe care oamenii le pot lua. Unii spun că ei trăiesc deasupra păcatului. „Mai Sfânt decât tine” (Luca 18:11). Alţii consideră păcatul ca pe ceva uşuratic şi nu se deranjează de nimic. Atitudinea lor este una de tipul: „Aşa ce?”. Alţii sunt fie ruşinaţi de păcatul lor sau le este teamă de a fi prinşi, şi, astfel îl ţin ascuns pe cât posibil (Adam şi Eva, Acan din Iosua, cap. 7). Alţii sunt mândri de păcatele lor cum era femeia din 1 Corinteni 5:2.„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”(Romani 3:23). „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi” (1 Ioan 1:8,10); păcatul este real şi serios. „Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23a); păcatul poate fi ascuns de Dumnezeu: „şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină”   (Geneza 3:8). „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi” (Apocalipsa 2:2). Păcatul trebuie să ne umilească: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare: Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.” (Iacov 4:8-10).„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16). Cereţi iertare (Faptele Apostolilor 8:22). Aceasta este adevărata măreţie în ciuda păcatului. Să ne amintim de David şi Petru, de păcatele lor şi de căinţa lor.

Cu o căinţă profundă noi trebuie să ne pocăim de păcat:. „Pocăieşte-te dar de această răutate a ta, şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă.” (Faptele Apostolilor 8:22). Să ne mărturisim păcatul: „Dacă ne mărturisim păcatele El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”(1 Ioan 1:9).

Păcatul nu-l face niciodată mare pe cineva, ci umilinţa faţă de păcat este un semn al măreţiei. Trebuie să realizăm că nimeni nu este mai presus de păcat.

Biblia are multe de spus despre subiectul păcatului: definiţie, autoritate, atrocitate, pedeapsă, iertare, etc.

Prof. Tiberiu Lăpădătoni, Biserica Creștină Baptistă „Speranța” din Râmnicu Vâlcea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s