5 semnificații ale Cinei Domnului

5 semnificații ale Cinei DomnuluiInstituirea Cinei Domnului se găseşte în Matei 26:26-29; Marcu 14: 22-25; Luca 22:17.20; 1 Corinteni 11: 23-25. Creştinii din primul veac o administrau săptă­mânal după cum observăm din Fapte 20:7: „În ziua dintâi a săp­tămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea”. A-i cunoaşte semnificaţia şi a o administra corespunzător este deosebit de important, lucrul acesta îl accen­tua şi apostolul Pavel când le scria Corintenilor: „De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip ne­vrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului” (1 Corinteni 11: 27). Ce este Cina Domnului? Să observăm câteva semnificații legate de aceasta:

  1. Cina Domnului este o comemorare

Aceasta se ţine în amintirea lui Cristos. Aşa înţelegem din Luca 22:19: „Apoi a luat o pâine; şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi le-a dat-o zicând: Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea”. Moartea, îngroparea şi învierea lui Cristos constituie miezul evangheliei şi răscumpă­rării. Despre aceasta le scria apos­tolul Pavel fraţilor din Corint în prima epistolă: „Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi pri­mit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovă­duit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi; după Scripturi”.(1 Corinteni 15:1-4).

Înclinaţia omului de a uita este admisă de toţi. Cele mai bune amintiri eşuează iar noi mărturisim aşa de des: „Am uitat”. Cei mai buni oameni sunt ui­taţi. Pe vremea profetului Ieremia, Cuvântul Domnului i-a vorbit iar poporul a fost mustrat. Una din întrebări suna astfel: „Îşi uită fata podoabele, sau mireasa brâul? Dar poporul Meu M-a uitat de zile fără număr”.(Ieremia 2:32). Iată de ce Eclesiastul ne îndeamnă: „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apro­pie anii, când vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei.” (Eclesiastul12:1).

Îndemnul de a ne aduce amin­te se găseşte destul de des în Bi­blie. Apostolul Petru scria în a doua epistolă a sa: „Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă, pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări, ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci şi de porunca Domnului şi Mântui­torului nostru, dată prin apostolii voştri” (2 Petru 3:1-2). Pe îngerul Bisericii din Efes, Domnul îl sfă­tuia să-şi aducă aminte de unde a căzut (Apocalipsa 2:5).

Cina Domnului este un lucru constant care aminteşte de moar­tea, îngroparea şi învierea Domnului Isus. Simbolurile sunt specifice: pâinea pentru trup, iar rodul viţei pentru sânge. Aceste simboluri sunt în acelaşi trup şi accesibile. Ele pot fi găsite oriunde pe pământ. În Cina Domnului eu văd prin credinţă moartea lui Cristos pentru mine şi mă îndeamnă la o recunoştinţă umilă: Dumnezeu a oferit „ca să nu uităm”.

„Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi mâncaţi; acesta este trupul Meu”. Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu veţi mai bea din acest rod al viţei până în ziua când îl voi bea cu voi în împărăţia Tatălui Meu.”(Matei 26: 26-29).

Prof. Tiberiu Lăpădătoni, Biserica Creștină Baptistă „Speranța” din Râmnicu Vâlcea

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s