Biserica este trupul lui Hristos

Trupul lui HristosEl I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.” (Efeseni 1:22-23)

Sfânta Scriptură ne învaţă că Biserica este alcătuită din toţi credincioşii începând cu ziua Cincizecimii şi până la momentul Răpirii Bisericii. Toţi, împreună, formează Trupul lui Hristos. Cu alte cuvinte fiecare credincios este un membru al acestui Trup şi are un rol foarte important în buna funcţionare a comunităţii duhovniceşti din care face parte.

Odată ce o persoană a înţeles acest adevăr ea trebuie să tânjească să umble în smerenie, blândeţe, răbdare, stăpânire de sine, dragoste, unitate şi pace cu fraţii în credinţă. Când un creştin nu umblă în acest fel el arată că nu trăieşte şi nu acţionează în sfera învăţăturilor lui Hristos. El trebuie să se roage pentru înţelegere şi vedere spirituală spirituală ca să fie în comuniune cu Isus Hristos şi cu ceilalţi credincioşi.

Pavel a scris Bisericii din Corint: „Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare în parte mădularele Lui” (1 Corinteni 12:27). Aceasta este chemarea adresată fiecărui grup de credincioşi din orice timp şi loc. Este scopul lui Dumnezeu ca fiecare părtăşie creştină, fie ea o biserică, o organizaţie sau grup de lucrători, să fie o expresie vizibilă a Trupului lui Hristos în lume.

Când Isus Hristos a venit pe pământ, El a venit în trup omenesc. Dumnezeu S-a arătat pe Sine omului prin acel trup fizic al lui Hristos. Fără un trup fizic, Hristos n-ar fi putut să desăvârşească ceea ce a început, iar lumea n-ar fi cunoscut cum este Dumnezeu. Un corp fizic era esenţial. Fiecare mădulare are funcţie specifică. Ori de câte ori unul din mădulare suferă sau nu funcţionează după cum a fost conceput tot trupul suferă.

Să ne rugăm Domnului cel Atotputernic să fim mădulare puternice şi sănătoase în Trupul lui Hristos pentru a continua lucrarea de lărgire a Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ şi să avem mereu proaspăt în minte că ni s-a dat mare cinste să facem parte din Biserica lui Dumnezeu! Amin

Liliana Popa, Biserica Creştină Baptistă ”Speranţa”, Rm. Vâlcea

  • notă: informaţii culese din cartea UN TRUP ÎN HRISTOS (One Body in CHRIST) Zac Poonen
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s