5 tipuri de calități ale seniorilor

calitățile seniorilorTermenii biblici cei mai apropiați pentru cuvântul bătrânețe sunt:

– ebraicul Heled – viață, Kelah („Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui.” – Iov 5:26);

– grecescul hêlikia– vârstă, durata vieții, maturitate,

– ebraicul zaquen – redat în limba română prin „bătrân” (adjectiv în Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de optzeci de ani…” 2 Samuel 19:32 și substantiv  în „…Căci şi bărbatul, şi nevasta vor fi prinşi, şi bătrânul, şi cel încărcat de zile.” Ieremia 6:11) .

Noul Testament întrebuințează cuvintele presbytesbătrân (Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.”Tit 2:2, „… vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.” – Filimon 9), gevas –batrânețe ( „Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe …” – Luca 1:36).

Orientalii respectau persoanele înaintate în vârstă (Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân.”Levitic 19:32) și aspirau la binecuvântarea bătrânețelor, pe care le considerau drept semne ale aprobării divine („…vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită.” – Genesa 15:15; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.”Exod 20:12, Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui.”Iov 5:26).

De aceea așteptau ei sosirea bătrâneții plini de credință și speranță (Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!”Psalmul 71:9, Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţea căruntă…” – Psalmul 71:18). Perii albi sunt o cunună de cinste („Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii.” – Proverbe 16:31). Disprețul față de bătrîni era semnul unei degenerări a societății („Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân şi omul de nimic, pe cel pus în cinste.” – Isaia 3:5) și al cruzimii („Mă mâniasem pe poporul Meu, Îmi pângărisem moştenirea şi-i dădusem în mâinile tale, dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu jugul asupra bătrânului. – Isaia 47:6; „În mânia Lui, Domnul i-a împrăştiat şi nu-Şi mai îndreaptă privirile spre ei! Vrăjmaşul n-a căutat la faţa preoţilor, nici n-a avut milă de cei bătrâni. – Plângerile lui Ieremia 4:16) bătrânii care se dovedeau a fi plini de înțelepciune ( „El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.” Iov 12:20; „Între noi sunt peri albi, bătrâni, oameni mai înziliţi decât tatăl tău.” – Iov 15:10; „Eu îmi ziceam: ‘Să vorbească bătrâneţea, marele număr de ani să înveţe pe alţii înţelepciunea.” Iov 32:7) își exercitau autoritatea asupra adunării.

Cele 5 tipuri de calități ale bătrânilor sunt următoarele:

Din recomandările făcute în 1 Timotei 3:1-7; Tit 1.5-9; 1 Petru 5:1-4 se desprind numeroase condiții ce se cer a fi îndeplinite de cei ce „aspiră” la funcția de bătrân. Calitățile spirituale, personale, familiale și sociale predomină categoric asupra calificativelor specifice slujbei respective:

  1. Calități spirituale: bătrânul trebuie să fie sfânt, adică pe tot parcursul vieții sale „să urmărească sfințirea” (Evrei 12:14; 1 Tesaloniceni 4:1-8), atașat învățăturii sănătoase, adică stabil, statornic în credință și învățătura sa teologică, să nu stăpânescă asupra turmei (să nu domine turma) și să nu fie proaspăt convertit.
  2. Calități personale: bătrânul trebuie să fie sobru, nu dedat la vin, cumpătat, modest, nu iubitor de bani și nici lacom de cîștig mîrșav, stăpân pe sine, nu violent sau coleric, ci pașnic și plin de îngăduință răbdătoare.
  3. Calități familiale: să fie bărbatul unei singure neveste (ceea ce exclude în mod evident poligamia – oficială sau în ascuns). Această expresie a fost regăsită pe unele inscripții cu sensul de bărbat fidel soției sale. Nu este exclus ca, prin acastă expresie, să se mai înțeleagă următoarea condiție: nedivorțat și apoi recăsătorit. Trebuie ca el să-și chivernisească bine casa (adică să fie ospitalier) și să-și țină copiii în supunere.
  4. Calități sociale: trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor din afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. De aceea, prima condiție pusă este de a fi ireproșabil, adică să nu i se poată reproșa abateri de la normele civile sau morale, de la legile statului, dar și de la regulile generale de conduită. Trebuie să fie just (drept) și imparțial.
  5. Calități specifice slujbei: să fie în stare să învețe pe alții, să sfătuiască potrivit cu învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici.

Prof. Tiberiu Lăpădătoni, Biserica Creștină Baptistă „Speranța” din Râmnicu Vâlcea

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s